WUNDERPLATZ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE / www.wunderevents.ro

 

Această Politică de Confidentialitate defineste modul în care noi, WUNDERPLATZ SRL, colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs.personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru www.wunderevents.ro, și de unde obținem sau colectăm datele dvs.

Această Politică de Confidențialitate esteaplicabilă din data de 07.08.2020.

Cuprins

 1. Rezumat
 2. Detalii despre     compania noastră 
 3. Ce informații     colectăm când vizitați website-ul nostru
 4. Ce informații     colectăm când ne contactați
 5. Ce informații     colectăm când intercționați cu website-ul nostru
 6. Ce informații     colectăm când plasați o comandă pe website-ul nostru
 7. Cum colectăm     informații despre dvs. de la părți terțe
 8. Dezvăluirea și     utilizările adiționale ale datelor dvs.
 9. Durata stocării     datelor dvs.
 10. Securizarea     informațiilor dvs.
 11. Transferul     datelor dvs. în afara Spațiului Economic European
 12. Drepturile dvs.     asupra datelor personale 
 13. Dreptul dvs. de     a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri 
 14. Date personale     sensibile
 15. Modificări ale     politicii noastre de confidențialitate
 16. Confidențialitatea     minorilor
 1. Rezumat

Aceasta secțiune rezumă modul în care obținem,stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea uneiimagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiuneaaceasta nu este o descriere completă și este necesară citirea capitoleloradiționale prezente în acest document pentru completări. 

 1. Detalii despre     compania noastră

Operatorul de date cu privire la site-ulnostru este: WUNDERPLATZ SRL cu sediul în Mun. Sfântu Gheorghe, str.Pescarilor, nr. 3, jud. Covasna, având nr. De înregistrare la ORC CovasnaJ14/221/17.04.2019, CIF RO40996350, reprezentant Bagoly Melinda, administrator. Puteți contactaoperatorul de date prin e-mail la hello@wunderevents.ro.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceastăpolitică de confidențialitate, vă rugăm să contactați operatorul de date.

 1. Ce informații     colectăm când vizitați website-ul nostru

Colectăm și folosim informațiile de lavizitatorii site-ului web în conformitate cu această secțiune și cu secțiuneaintitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale datelor dvs.

Informații despre log-ulserverului Web

Utilizăm un server al unei părți terțe pentrua găzdui site-ul nostru web numite Artkonekt,. Serverul nostru de site webînregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ulnostru web, precum și alte informații despre vizita dvs., cum ar fi paginileaccesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesululuila site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a referitla site-ul nostru) și versiunea browserului și sistemului de operare.

Utilizarea informațiilordin log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

Noi și furnizorul nostru colectează șistochează log-urile serverului pentru a asigura securitatea rețelei IT. Aceastainclude analizarea fișierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea șiprevenirea accesului neautorizat la rețeaua noastră, distribuirea de coduri răuintenționate, previzionarea atacurilor DDOS și altor atacuri cibernetice, prindetectarea unor activități neobișnuite sau suspecte.

Noi nu facem și nici nu permitem furnizoruluinostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza informațiilorcolectate prin log-urile serverului.

Temeiul juridic pentruprelucrare: respectareaobligațiilor legale la care suntem supuși (articolul 6 alineatul (1) litera (c)din Regulamentul general privind protecția datelor).

Obligația legală: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizândfișiere de tip log de server este o măsură tehnică pentru a asigura un nivel desecuritate adecvat pentru a proteja informațiile colectate de pe site-ul nostruîn conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul general privindprotecția datelor.

Utilizarea informațiilordin istoricul serverului de site web pentru a analiza utilizarea site-ului șipentru a îmbunătăți site-ul nostru web

Utilizăm informațiile colectate din log-ulserverului nostru pentru a analiza modul în care utilizatorii site-ului nostruinteracționează cu site-ul nostru web și cu caracteristicile acestuia. Deexemplu, analizăm numărul de vizite și vizitatorii unici pe care îi primim, orași data vizitei, locația vizitei și sistemul de operare și browserul utilizat.

Utilizăm informațiile colectate din analizaacestor informații pentru a îmbunătăți site-ul nostru web. De exemplu, utilizăminformațiile colectate pentru a modifica informațiile, conținutul și structurasite-ului nostru web și a paginilor individuale, în funcție de ceea ce atragecei mai mulți utilizatori și durata de timp petrecută pe anumite pagini de pesite-ul nostru.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: îmbunătățirea site-ului nostru pentru utilizatoriisite-ului nostru și cunoașterea preferințelor utilizatorilor site-ului, astfelîncât site-ul nostru să poată răspunde mai bine nevoilor și dorințelor lor.

Cookie-uri și tehnologiisimilare

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunttrimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informațiidespre utilizatori în diferite scopuri.

Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pewebsite-ul nostru, inclusiv cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și detargetare și web beacon-uri.

Puteți respinge unele sau toate cookie-urilepe care le utilizăm pe website-ul nostru prin modificarea setărilor browseruluidvs, însă prin respingerea lor puteți afecta funcționarea website-ului sau unorcaracterisitici ale website-ului. Pentru informații suplimentare despremodulele cookie, inclusiv despre modificarea setărilor browserului dvs.,vizitați www.allaboutcookies.org.

 1. Informațiile pe     care le colectăm atunci când ne contactați

Colectăm și utilizăm informațiile de lapersoanele care ne contactează în conformitate cu această secțiune și cusecțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizările suplimentare aleinformațiilor dvs.

E-mail

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mailafișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alteinformații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., număruldvs. de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură dine-mail).

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primimși pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul juridic pentruprelucrare: este necesar pentruefectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-uncontract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentulgeneral privind protecția datelor).

Motivul pentru care estenecesară pentru efectuarea unui contract:în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sauluarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile șiserviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuriși servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferarea și stocareainformațiilor dvs.

Utilizăm mai mulți furnizori de e-mail terțipentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimiteți. Furnizorii noștrii dee-mail sunt Mailerlite și Zoho.

Telefon

Când ne contactați prin telefon, colectămnumărul dvs. de telefon și orice informații pe care ni le furnizați în timpulconversației cu noi.

Noi nu înregistrăm apelurile telefonice.

Temeiul legal pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor)

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primimși pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demaraprocesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul(1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care estenecesară pentru efectuarea unui contract:în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sauluarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile șiserviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuriși servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferul și stocareainformațiilor dvs.

Informațiile despre apelul dvs., cum ar finumărul dvs. de telefon și data și ora apelului dvs., sunt prelucrate de cătrefurnizorul nostru de servicii telefonice, Telekom Romania.

Poșta

Dacă ne contactați prin poștă, vom colectatoate informațiile pe care ni le furnizați în orice comunicări poștale pe careni le trimiteți.

Temeiul legal pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor)

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primimși pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul legal pentruprelucrare: este necesar pentruefectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-uncontract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentulgeneral privind protecția datelor).

Motivul pentru care estenecesară pentru efectuarea unui contract:în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sauluarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile șiserviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel debunuri și servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acestlucru).

 1. Informațiile pe     care le colectăm atunci când interacționați cu website-ul nostru

Colectăm și utilizăm datele de la persoanecare interacționează cu anumite caracteristici ale website-ului nostru, în ​​conformitatecu această secțiune și cu secțiunea intitulată Dezvăluire și utilizărisuplimentare ale informațiilor dvs.

E-Newsletter

Atunci când vă înscrieți la newsletter-ulnostru pe site-ul nostru, colectăm adresa dvs. electronică.

Temeiul juridic pentruprelucrare: consimțământul dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Consimțământul: vă dați consimțământul pentru a primi e-newsletter-ul nostru,înscriindu-vă pentru a-l primi, utilizând pașii descriși mai sus.

Transferul și stocareadatelor dvs.

Noi folosim un serviciu furnizat de o parteterță pentru a trimite e-newsletter-ul nostru și pentru a administra listanoastră email-uri, Sendy.

Utilizarea webbeacon-urilor și a tehnologiilor similare în e-mailuri

Utilizăm tehnologii precum web beacon-uri(fișiere grafice mici) pentru a măsura randamentul e-mailurilor noastre cum arfi ratele de livrare, ratele de deschidere și ratele de clicuri. Vom utilizaweb beacon-uri în email-urile noastre doar dacă v-ați dat acordul pentruaceasta.

Înregistrarea pe site-ulnostru

Când vă înregistrați și creați un cont pesite-ul nostru, colectăm următoarele informații: nume și prenume, adresă, CNP,nr. telefon, adresă electronică.

Dacă nu furnizați informațiile obligatoriicerute de formularul de înregistrare, nu vă veți putea înregistra sau crea uncont pe website-ul nostru.

Temeiul legal pentruprelucrare: necesar pentru aexecuta un contract sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte dea încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentulgeneral privind protecția datelor).

Motivul pentru care estenecesară pentru efectuarea unui contract:crearea unui cont pe website-ul nostru este necesară pentru a vă permite săaccesați bunurile și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi.

Transferul și stocareadatelor dvs.

Informațiile pe care ni le furnizați prinintermediul formularului de înregistrare de pe website-ul nostru vor fi stocateîn Spațiului Economic European pe serverele furnizorului de servicii degăzduire web din România. Furnizorul nostru de servicii de hosting este StormStorez SRL-D.

 1. Informațiile pe     care le colectăm atunci când plasați o comandă pe website-ul nostru

Colectăm și utilizăm informațiile de lapersoanele care efectuează o comandă pe site-ul nostru web în conformitate cuaceastă secțiune și secțiunea intitulată Dezvăluirea și utilizărileadiționale ale datelor dvs.

Informații colectate cândplasați o comandă

Când plasați o comandă pentru bunuri sauservicii pe website-ul nostru, colectăm numele dvs, numele companiei, adresa defacturare, adresa de livrare, nr. de telefon, adresa electronica.

Dacă nu furnizați aceste informații, nu vețiputea să achiziționați bunuri sau servicii de la noi pe site-ul nostru sau săîncheiați un contract cu noi.

Temeiul juridic pentruprelucrare: necesar pentruexecutarea unui contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentulgeneral privind protecția datelor).

Motivul pentru care estenecesar pentru execuția unui contract:avem nevoie de informațiile obligatorii colectate prin formularul nostru deverificare pentru a stabili cine este contractantul și pentru a vă contactapentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din contract, inclusiv trimitereade chitanțe și confirmări de comenzi.

Temeiul legal pentruprelucrare: respectarea uneiobligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul generalprivind protecția datelor).

Obligație legală: avem obligația legală de a vă emite o factură pentru bunurileși serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi, în care suntețiînregistrat în scopuri de TVA și solicităm informațiile obligatorii colectateîn acest scop de formularul nostru de plată.

 1. Informații     colectate sau obținute de la terți

Această secțiune stabilește modul în careobținem sau colectăm informații despre dvs. prin intermediul terților.

Informații primite de laterți

Noi nu primim informații despre dvs. de laterți.

Dacă primim informațiidespre dvs. din greșeală

Dacă primim din greșeală informații despredvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrareaacestor informații, vom șterge informațiile dvs.

Informații obținute decătre noi de la părți terțe 

În anumite circumstanțe (de exemplu, pentru averifica informațiile pe care le deținem despre dvs. sau pentru a obțineinformațiile lipsă de care avem nevoie pentru a vă oferi un serviciu), vomobține datele despre dvs. din anumite surse accesibile publicului, atât din UE,cât și din afara UE, cum ar fi bazele de date online ale clienților,publicațiile mass-media, social media, și site-urile web (inclusiv site-uldvs., dacă aveți unul).

Temeiul juridic pentruprelucrare: este necesar pentruefectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Motivul pentru care estenecesară pentru incheierea unui contract:dacă ați încheiat un contract sau ați cerut să încheiem un contract cu dvs. înanumite circumstanțe, vom obține informații despre dvs. din surse publicepentru a ne permite să înțelegem afacerea dvs. și să furnizăm servicii la unstandard suficient pentru dvs.

De exemplu, vom obține și/sau verifica adresadvs. de e-mail de pe site-ul dvs. web dacă ne cereți să vă trimitem informațiiprin e-mail și nu avem sau avem nevoie de confirmarea adresei dvs. de email.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interesele legitime: în anumite circumstanțe, vom avea un interes legitim de aobține informații despre dvs. din surse publice și private. De exemplu, dacăați încălcat sau suspectăm că ați încălcat oricare dintre drepturile noastrelegale, vom avea un interes legitim de a obține și de a prelucra informațiidespre dvs. din aceste surse, pentru a investiga și a urmări orice încălcaresuspectată sau potențială.

 1. Dezvăluirea și     utilizarea suplimentară a datelor dvs.

Această secțiune stabilește circumstanțele încare vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopurisuplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

Dezvăluirea informațiilordvs. furnizorilor de servicii

Utilizăm o serie de terți pentru a ne furnizaservicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajutasă ne desfășurăm afacerea și care procesează informațiile dvs. pentru noi înnumele nostru. Acestea includ următoarele:

Informațiile dvs. vor fi partajate cu aceștifurnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pecare l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare asite-ului nostru sau comandare bunuri și servicii de la noi.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interese legitime(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interesul legitim bazatpe: în cazul în carepartajăm informațiile dvs. cu acești terți într-un alt context decât în ​​cazulîn care este necesar pentru a efectua un contract (sau in urma solicitării dvs.de a face acest lucru), vă vom partaja informațiile cu astfel de terțe părțipentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient afacerea.

Temeiul juridic pentruprelucrare: este necesar pentruefectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia uncontract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Motivul pentru care estenecesar pentru realizarea unui contract:este posibil să partajăm informații cu furnizorii noștri de servicii pentru ane permite să ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectivsau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contractcu dvs.

Dezvăluirea informațiilordvs. altor părți terțe 

Noi dezvăluim informațiile dvs. unor terțepărți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

Furnizarea de informații unor terțe părți, cumar fi Google Inc. Și Facebook Pixel. Google colectează informații prinutilizarea noastră a Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizeazăaceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentrumai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea serviciului Google Analytics.Informațiile sunt partajate cu Google pe bază agregată și anonimă. Pentru aafla mai multe despre ce informații colectează Google, modul în care utilizeazăaceste informații și cum să controleze informațiile trimise la Google,consultați următoarea pagină: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interesele legitime: îndeplinirea obligațiilor contractuale față de Google conformTermenilor și condițiilor Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html)

Puteți renunța la Google Analytics instalândpluginul pentru browser aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Partajarea informațiilor dvs. cu părți terțe,care sunt fie legate de, fie asociate cu funcționarea afacerii noastre, încazul în care este necesar pentru noi. Aceste părți terțe includ contabili,consilieri, afiliați, parteneri de afaceri, contractori independenți șiasigurători. Informații suplimentare privind fiecare dintre aceste părți terțesunt prezentate mai jos.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficientă a afacerii noastre.

Vom dezvălui informațiiledvs.unui cumpărător sau vânzător potențial sau real în contextul unei vânzărisau achiziții de afaceri, al unei fuziuni sau al unui eveniment similar, realsau potențial.

Temeiul legal pentruprelucrare: interese legitime(articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: Permitem accesul la informații cu un potențial cumpărător,vânzător sau persoană similară pentru a permite efectuarea unei astfel detranzacții.

Dezvăluirea și utilizareainformațiilor dvs. din motive legale

Indicarea unor posibileacte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritatecompetentă

Dacă supectăm că a avut loc un comportamentcriminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactămo autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacăbănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau dacă primimamenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

În general, va trebui doar să vă procesăminformațiile în acest scop, dacă ați fost implicați sau afectați de un astfelde incident într-un fel sau altul.

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activității criminalesuspectate (cum ar fi frauda).

În legătură cu aplicareasau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dvs. în legătură cupunerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastrelegale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectarea datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligatcontractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot ficontractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) saunecontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiuldreptului de autor sau dreptului delictual).

Temeiul legal pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: să ne impunem drepturile legale și să luăm măsuri pentru a neasigura drepturile legale.

În legătură cu un litigiusau o procedură juridică sau potential juridică

Este posibil să fie necesar să utilizăminformațiile dvs. dacă suntem implicați într-o litigiu cu dvs. sau cu o parteterță, de exemplu, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii,arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor și a eventualelor litigii.

Pentru respectareacontinuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

Vom utiliza și procesa informațiile dvs.pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, esteposibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărârijudecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic pentruprelucrare: respectarea uneiobligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul generalprivind protecția datelor).

Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații care fac parte dinlegile României sau dacă acestea au fost integrate în cadrul juridic alRomâniei (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-asemnat).

Temeiul juridic pentruprelucrare: interesele noastrelegitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privindprotecția datelor).

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile uneialte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem uninteres legitim de a respecta aceste obligații.

 1. Durata stocării     datelor dvs.

Această secțiune stabilește cât timp nepăstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo undeeste posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilitcriteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.

Perioade de retentie

Informații privindcomenzile plasate: atunci când plasați ocomandă pentru bunuri și servicii, păstrăm aceste informații în conformitate cuobligația noastră legală de a păstra înregistrări în scopuri fiscale.

Corespondență: atunci când faceți o cerere sau ne contactați din orice motiv,fie prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact, sautelefonic, vom păstra informațiile dvs. atâta timp cât este necesar sărăspundem pentru a rezolva cererea dvs., după care vom șterge informațiile dvs.

E-Newsletter: păstrăm informațiile pe care le-ați folosit pentru a văînscrie în e-newsletter-ul nostru atâta timp cât rămâneți abonat (cât timp nuvă dezabonați) sau dacă decidem să anulăm serviciul nostru de newslettere,oricare ar fi mai devreme.

Criterii pentrustabilirea perioadelor de păstrare

În orice alte circumstanțe, vă vom păstrainformațiile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerareurmătoarele:

 1. Securizarea     informațiilor dvs.

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvatepentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizăriineautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

Transmiterea deinformații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu esteîn întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediulinternetului (prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice altmijloc), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel decheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sauorice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat aldeciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 1. Transferul     datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

Informațiile dvs. vor fi transferate șistocate în afara Spațiului Economic European (SEE) în condițiile prezentate maisus. De asemenea, vă vom transfera informațiile în afara SEE sau la oorganizație internațională pentru a respecta obligațiile legale față de caresuntem supuși (de exemplu, respectarea unui ordin judecătoresc). În cazul încare suntem obligați să facem acest lucru, vom asigura că există măsuri deprotecție adecvate, iar protecția este în vigoare.

 1. Drepturile dvs.     asupra datelor personale 

Sub rezerva anumitor restricții privindanumite drepturi, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe carele puteți exercita prin transmiterea unui e-mail către noi:

În conformitate cu articolul 77 dinRegulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul dea depune o plângere la o autoritate de supraveghere. În acest scop, în Romania,autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.

Verificarea identitățiidvs. în cazul în care solicitați acces la informațiile dvs.

În cazul în care solicitați acces lainformațiile dvs., suntem obligați prin lege să folosim toate măsurilerezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru.

Aceste măsuri sunt concepute pentru a văproteja informațiile și pentru a reduce riscul de fraudă de identitate, de furtde identitate sau de acces general neautorizat la informațiile dvs.

Cum vă verificămidentitatea

În cazul în care dispunem de informațiiadecvate despre dvs. în dosar, vom încerca să verificăm identitatea dvs.utilizând aceste informații.

Dacă nu este posibil să vă identificăm pe bazaacestor informații sau dacă nu avem informații suficiente despre dvs., esteposibil să solicităm copii sau certificate ale unor documente pentru a vă puteaverifica identitatea înainte de a vă putea oferi accesul datele dvs.

Vom putea confirma informațiile exacte de careavem nevoie pentru a vă verifica identitatea în circumstanțele dvs. specificedacă și când faceți o astfel de solicitare.

 1. Dreptul dvs. de     a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri 

Aveți următoarele drepturi în ceea ce priveștedatele dvs. pe care le puteți exercita prin prin trimiterea unui e-mailcătre: hello@wunderevents.ro:

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de aobiecta utilizării sau procesării datelor dvs. în scopuri de marketing direct:

 1. Date personale     sensibile

“Date personale sensibile” sunt informațiidespre un individ care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniilepolitice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al unuisindicat, informațiile genetice, informațiile biometrice în scopulidentificării unice a unui individ, informațiile privind sănătatea sauinformațiile privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoanefizice.

Nu colectăm cu bună știință sau în modintenționat informații personale sensibile de la persoane fizice și trebuie sănu ne trimiteți informații personale delicate.

Dacă, totuși, ne transmiteți din greșeală sauîn mod intenționat informații personale sensibile, veți fi considerat că ne-ațidat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibileîn conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentulgeneral privind protecția datelor. Vom folosi și procesa informațiile dvs.personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

 1. Modificări ale     politicii noastre de confidențialitate

Actualizăm și modificăm periodic politicanoastră de confidențialitate.

Modificări minore alepoliticii noastre de confidențialitate

În cazul în care efectuăm modificări minoreale politicii noastre de confidențialitate, vom actualiza Politica deconfidențialitate cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia.Prelucrarea informațiilor dvs. va fi guvernată de practicile stabilite în nouaversiune a Politicii de confidențialitate de la data efectivă a acesteia.

Modificări majore alepoliticii noastre de confidențialitate sau a scopurilor pentru care procesăminformațiile dvs.

În cazul în care efectuăm modificări majoreale politicii noastre de confidențialitate sau intenționăm să utilizăm dateledvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru carel-am colectat inițial, vă vom notifica prin e-mail (dacă este posibil) sau prinpublicarea unui anunț pe site-ul nostru web.

Vă vom furniza informațiile despre modificareaîn cauză și despre scopul și orice alte informații relevante înainte de a neutiliza informațiile dvs. pentru noul scop.

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământuldvs. prealabil înainte de a utiliza informațiile dvs. într-un scop diferit descopurile pentru care l-am colectat inițial.

 1. Confidențialitatea     minorilor

Deoarece ne pasă de siguranța șiconfidențialitatea copiilor online, nu contactăm cu bună știință sau nucolectăm informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are cascop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18ani.

Este posibil să primim informații referitoarela persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani prin fraudarea sauînșelăciunea unui terț. Dacă suntem înștiințați despre acest lucru, de îndatăce vom verifica informațiile, atunci când legea cere acest lucru, vom obțineimediat consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau,dacă nu putem obține consimțământul părinților, vom șterge informațiile de peserverele noastre. Dacă doriți să ne anunțați primirea de informații desprepersoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să faceți acest lucru prin trimitereaunui e-mail la adresa hello@wunderevents.ro.